Avatar

About Michał Wójcik

Fundator, założyciel i pan prezes fundacji Krakowska Scena Muzyczna. Działa również w zespole Cinemon, z którym gra po piwnicach całego świata! Czasem też coś pisze.