14 lutego 2014 nasza inicjatywa uzyskała status fundacji. Oto dane:
Fundacja Krakowska Scena Muzyczna
ul. Skawińska 14
31-066 Kraków
KRS: 0000497845
NIP: 6762472864
Regon: 123042693
Nr konta: 34 1140 2004 0000 3502 7506 5413 (przyjmujemy darowizny! :-))

Pierwszymi Fundatorami są Michał Wójcik, Dominika Filipowicz oraz Rafał Majewski.
W skład Zarządu Fundacji obecnie wchodzą Michał Wójcik, Tomasz Bysiewicz oraz Rafał Majewski.

Fundacja powstała, w celu wspierania i promocji działalności artystycznej oraz integracji regionalnych środowisk twórczych zwłaszcza artystów i twórców, których działalność związana jest z muzyką.

Fundacja swe cele realizuje między innymi poprzez:
a) szerzenie informacji przedstawiających sylwetki artystów oraz ich twórczość,
b) szerzenie informacji na temat aktualnych wydarzeń kulturalnych ukierunkowanych na muzykę,
c) konsolidację środowiska twórców, fanów i wszelkich osób powiązanych z muzyką,
d) działanie na rzecz rozwoju muzyki,
e) doradztwo w zakresie autopromocji,
f) prowadzenie działalności koncertowej, wydawniczej, fonograficznej, impresaryjnej i produkcji radiowej,
g) świadczenie usług pośrednictwa między firmami a artystami, mających na celu zoptymalizowanie dostępu do interesujących usług i towarów, które mogą być wykorzystywane w działalności twórczej muzycznej,
h) prowadzenie kampanii reklamowych i informacyjnych dotyczących wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką,
i) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, instytucjami, osobami fizycznymi, których cele są zbieżne z celami Fundacji,
j) organizację imprez kulturalnych, projektów artystycznych, szkoleń, warsztatów, plenerów, konferencji, spotkań i wymiany międzynarodowej,
k) opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych,
l) pozyskiwanie środków finansowych i pozafinansowych na działalność z dostępnych środków pomocowych.

Więcej możesz przeczytać w naszym STATUCIE.

O tym, co zrobiliśmy w 2014 roku, możesz przeczytać w sprawozdaniu z działalności.
O tym, co zrobiliśmy w 2015 roku, możesz przeczytać w Sprawozdanie z działalności w 2015.
O tym, co zrobiliśmy w roku 2016 będziecie mogli przeczytać w sprawozdaniu, ale to dopiero pod koniec 2017 roku:)