powinno być puste (pokrywa się z nazwą typu pliku archiwum)