DachOOfka Eliminacje: SATORI

3 marca 2015 20:00

DachOOFka Festival zaprasza na koncert zespołu SATORI! Wstęp wolny. Zespół Satori powstał w oko­licy prze­łomu 2009/2010 roku z ini­cja­tywy gita­rzy­sty i woka­li­sty Toma­sza Jopka oraz kla­wi­szowca Pio­tra Stronki. Był to dobry pre­tekst do roz­krę­ca­nia stu­denc­kich imprez wszę­dzie tam, gdzie można było wci­snąć per­ku­sję i kilka wzmac­nia­czy. Chło­paki robili … Czytaj dalej