Klub Pod Jaszczurami to kompleks pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 526,71 m2, znajdujący się w Rynku Głównym nr 8 w Krakowie. Klub Studencki „Pod Jaszczurami” poprzez lata swojego istnienia stał się niemal legendą akademickiego ruchu kulturalnego. Jest najpopularniejszym miejscem spotkań środowiska akademickiego Krakowa. Skupia wokół siebie aktywność kulturalną studentów, jak i absolwentów krakowskich uczelni. Rola tego miejsca dla środowiska akademickiego jest nie do przecenienia, choćby dla wiążących się z tym miejscem historii i wspomnień znakomitych artystów.

Sala Gotycka Klubu Pod Jaszczurami to jedno z pięciu miejsc w Polsce, gdzie zachowały się gotyckie asymetryczne sklepienia łukowo-żebrowe. Pod tym względem Klub jest unikatem architektonicznym wpisanym do na listę zabytków klasy zerowej UNESCO. Odbywają sie tu tak ważne wydarzenia życia społeczno-kulturalnego, jak Salony Polityki, Koncerty Miesiąca, Kazania Jaszczurowe, Turnieje Jedego Wiersza i in.

Lokalizacja Klubu, w głównym ciągu pieszych, czyni to miejsce niezwykle atrakcyjnym reklamowo. Przed lokalem znajduje się ogródek letni. Program działalności artystycznej w Klubie pod Jaszczurami przewiduje organizację wielu imprez zamkniętych, przeznaczonych dla Osób posiadających karty klubowe oraz dla studentów krakowskich Uczelni.