TANGREEN – tanga polskie i argentyńskie

23 stycznia 2015 20:00
WSTĘP WOLNY.
  • TANGREEN

Koncertowo i tanecznie na wieczór nie tylko z tangiem argentyńskim, zapraszam.
Wstęp wolny.

http://www.restauracjagrodek.com/tangreen-tanga-polskie-i-argentynskie-2/
https://cojestgrane.pl/polska/malopolskie/krakow/wydarzenie/2oa8/tangreen-tanga-polskie-i-argentynskie/jest
https://www.facebook.com/events/1536605593276263
http://nitelinejazz.com/tangreen-2/

TANGREEN – concert, live music milonga
tanga polskie i argentyńskie, walce, milongi, autorskie kompozycje, etniczne niespodzianki
z pozdrowieniami – Tomasz Drabina, +48 504 227 451 https://www.facebook.com/tomasz.drabina.1

Tangreen (trio)
Paulina Kujawska – úpiew
Mateusz Pliniewicz – skrzypce
Tomasz Drabina – akordeon

proszę o rezerwację miejsc: +48 12 431 20 41 rezerwacja@restauracjagrodek.com

Tangreen
Szlagiery i tanga XX lecia międzywojennego śpiewa Paulina Kujawska. W programie koncertu usłyszycie Państwo znane, autorsko zaaranżowane tanga, milongi i walce oraz kompozycje Tomasza Drabiny. Pochodzące z Argentyny i Polski ogniste, nostalgiczne tanga oraz nastrojowe milongi stanowaią dla nas dużo inspiracji w komponowaniu również ilustracyjnej i wypełnionej emocją muzyki. Proponowane przez nas ujęcie tanga z perspektywy brzmienia akordeonu (Tomasz Drabina), skrzypiec (Mateusz Pliniewicz) zaowocuje niesamowitą wędórwką w głąb własnych muzycznych fascynacji. Zapraszamy oczywiście do tanga:)!

Paulina Kujawska -s piew
Wokalistka jazzowa o düwiÍcznym, wyrazistym g≥osie, absolwentka Wydzia≥u Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Trener wokalny i wspů≥za≥oŅycielka Stowarzyszenia Wokalnego ĄNatural Voice PerfectionĒ (2010). WystĻpi≥a na wielu przeglĻdach i festiwalach, m. in. na Festiwalu Wokalistůw Jazzowych (1996) w Zamoúciu, úwinoujskiej FAMIE (1996) i Konkursie Aktorskiej Interpretacji Piosenki (1999) we Wroc≥awiu. Laureatka konkursůw piosenek Anny German
w Zielonej Gůrze 2005 i Agnieszki Osieckiej w Sopocie 2006, Finalistka opolskich ĄDebiutůwĒ w 1999 r. W latach 2001-2008 solistka orkiestry Kukla Band pod dyrekcjĻ Zygmunta Kukli, w latach 2003-2008 solistka big bandu ĄCracoviaĒ pod dyr. I. Stojka. Wspů≥pracowa≥a m. in. z EwĻ Bem, Jerzym Filarem, Wojciechem Karolakiem (nagrania dla Programu III PR) 2001-2004 wokalistka hip – hopowego zespo≥u ĄLari FariĒ. Od 2000 r. zwiĻzana z muzycznym úrodowiskiem Krakowa. Z zespo≥em Savah Band, Paulina, wystĻpi≥a na wielu koncertach i festiwalach w Polsce, Niemczech i Finlandii. Obecnie zwiĻzana z zespo≥em ĄEnjoyĒ oraz z projektami muzycznymi Wojtka Wachu≥ki. Od ponad 10 lat jest nauczycielem w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

Mateusz Pliniewicz – skrzypce
Absolwent katowickiego Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w klasie Henryka Gembalskiego. Swoje doúwiadczenie muzyczne zdobywa≥ wspů≥tworzĻc růŅne projekty muzyczne poczĻwszy od elektronicznego duetu z NikolĻ Ko≥odziejczykiem poprzez kwintet free jazzowy „NůŅ w wodzie”, ktůry jest uk≥onem w stronÍ muzyki Krzysztofa Komedy jak růwnieŅ zespo≥y wykonujĻce muzykÍ z pogranicza folku, rocka, popu czy klasyki. Jest liderem formacji „Emotion Trio” i kwartetu jazzowego „Wejúcie Ewakuacyjne”, ktůry wykonuje jego autorski materia≥ oraz cz≥onkiem zespo≥u „On The Road” Bernarda Maseli.

Tomasz Drabina – akordeon
Twůrca grupy „Aviaccord” (etnofolk Ba≥kanůw i Polski, kompozycje Tomasza Drabiny)
oraz formacji ĄTangreenĒ (skrzypce, akordeon, instrumenty perkusyjne, wokal) inspirujĻcej
siÍ gatunkiem tanga. Instrumentalista koncertujĻcy solowo – ĄAkordeon na Drabinie?Ē (tanga, muzyka paryska „musette”, melodie etniczne, kompozycje w≥asne), z programem „Nikt tylko ty” – Paulina Kujawska recital, prezentujĻcym stylowĻ piosenkÍ francuskĻ i polskĻ. Folklor ≥uku Karpat (w tym,
w szczegůlnoúci Polski i S≥owacji) realizuje w kapeli gůralskiej ĄArvaĒ oraz kapeli ludowej ĄSmerekĒ.
Autor muzyki spektakli teatralnych, dzia≥aŮ plastycznych, tanecznych i multimedialnych (m.in.: polsko Ė niemiecki spektakl ĄSzachyĒ; spektakle ĄLes ImpromptusĒ i ĄIci, la-basĒ francuskiego teatru ĄImage AigueĒ; ĄMalarstwo na Ņywo, malowane z serca, inspirowane muzykĻĒ Ė performance Kazmierza Pomagalskiego z muzykĻ Tomasz Drabiny; 6 Prawd Wiary Ė multimedia).
W obszarze jego zainteresowaŮ muzycznych leŅĻ argentyŮskie i polskie tanga, paryska muzyka w stylu „musette”, piosenka polska i francuska, folklor Ba≥kanůw i Karpat, muzyka klezmerska czy melodie filmowe. Akordeonista, kompozytor, aranŅer, pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej klasy akordeonu w Poznaniu, stypendysta Ministra Kultury i Sztuki.

Komentarze

Powered by Facebook Comments