RSS BOYS + Czarny Latawiec

11 czerwca 2016 20:30

RSS B0YS T0 DWÓCH AN0NIM0WYCH MUZYKÓW-P0DRÓŻNIKÓW – B0Y JEDEN I B0Y DWA, KTÓRZY JAK LEGENDA GŁ0SI, SP0TKALI SIĘ P0 RAZ PIERWSZY W BENINIE. TYLK0 KTÓRYM?
WYDALI JUŻ KILKA ALBUMÓW, PIERWSZE DWA W D0NT BLV N HYP I TH T00TH 0F TH FTR P0JAWIŁY SIĘ W JESZCZE BARDZIEJ SEKRETNEJ SERII MIK MUSIK I TAK TEŻ ZACZĘŁA SIĘ ICH 0BFITUJĄCA W PRZYG0DY HIST0RIA.
W0LN0ŚĆ WYB0RU MA ZNACZENIE, 0D AFRYKAŃSKICH PUSTYŃ P0 EUR0TANCBUDY. K0SM0S, AT0MY, ETNICZNE GRZECH0TY, SUR0WE C0Ś C0 KIEDYŚ ZWAN0 TECHN0 I REAKCJA ŁAŃCUCH0WA. WIELE RZECZY MA ZNACZENIE. BAS MA ZNACZENIE. MASKA WIELE ZNACZY. PRZYSZŁ0ŚĆ. ENERGIA. K0SM0S. IDĄ. SATURN. DYST0PIA.
RSS B0YS ARE AN0NYM0US MUSICIANS-TRAVELLERS B0Y 0NE AND B0Y TW0, WH0 MET, LEGEND HAS IT, IN BENIN.
THEY RELEASED SEVERAL ALBUMS S0 FAR, STARTING THEIR ADVENTURE WITH TW0 – W D0NT BLV N HYP AND TH T00TH 0F TH FTR, AS PART 0F MIK MUSIK’S EVEN M0RE SECRET SERIES.
FREED0M 0F CH0ICE IS KIND 0F IMP0RTANT, FR0M AFRICAN DESERTS T0 EUR0PEAN DANCEFL00RS. AT0MS, ELEMENTS, ETHNICAL RATTLES, RAW S0METHING 0NCE CALLED TECHN0 AND HEAVY CHAIN REACTIONS. L0T 0F THINGS MATTER. BASS MATTERS. MASK MATTERS. FUTURE. UNIVERSE. THEY G0 F0R IT.
THEY FIGHT WITH THE EG0 IDEA.
BESIDES MANY CLUB GIGS IN P0LAND AND ABR0AD RSS B0YS HAVE PLAYED 0N S0ME FESTIVALS P0ZA WIEL0MA K0NCERTAMI KLUB0WYMI GRALI NA TAKICH MIĘDZYNAR0D0WYCH FESTIWALACH: N0WA MUZYKA/KAT0WICE, PHONO/0DENSE, UNSOUND/KRAK0W, LDZ/LODZ, INSOMNIA/TROMSO, CTM/BERLIN, COCART/TORUN, PUBLIC HOUSE/SHAPE/PRAHA, INTONAL/MALMÖ, ICAS FEST/DRESDEN, REWIRE/DEN HAAG, UNSOUND AT LUMINAT0/T0R0NT0, P0H0DA/TRENCIN, SHAPE BY ROKOLECTIV/BUCHAREST, MAINTENANT/RENNES, SCHIEV/BRUSSELS, ITCH MY HAHAHA/BRN0, BEF0RE FTNM/BERGHAIN/BERLIN AND T00K PART IN MIK MUSIK T0URS AS FAR AS BRAZIL (BYLI TAKŻE W BRAZYLII). THEY PLAY LIVE SINCE AUGUST 2013, BEF0RE THEY EXISTED AS THE STUDI0 PR0JECT 0NLY. N0W LIVE ACTI0N SEEMS T0 BE THEIR MAIN D0MAIN. CRYSTAL ENERGETIC PURE AND H0NEST. W0RK VERY FAST. TRAVELLING EASILY.

GRAJĄ NA ŻYWO OD SIERPNIA 2013, WCZEŚNIEJ FUNKCJ0NUJĄC JAK0 PR0JEKT STUDYJNY. ALE T0 WŁAŚNIE K0NCERTY SĄ 0BECNIE ICH GŁÓWNĄ D0MENĄ. DUŻ0 I SZYBK0 PRACUJĄ, PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ Z LEKK0ŚCIĄ.

ALB00MY: W MIK MUSIK: „W DNT BLV N HYP“ (2012), „TH T00TH 0F TH FTR“ (2013), „00 FLY“ (2014, 0NLINE 0NLY), „HDDN“ (D0UBLE ALBUM, 2015, WYDANY WSPÓLNIE Z BDTA (UZNANY PRZEZ MAGAZYN THE QUIETUS ZA JEDNĄ ZE 100 NAJLEPSZYCH PŁYT 2015)), „M0NKYY BL00D“ (2016)

KASETY: „N00W“ (SANGOPLASMO, 2014), „Y00R00B B0TH“ (NEW YORK HAUNTED, 2015), „B0DY FL0W“ (SPEAKER FOOTAGE, 2016)

SPECIAL „PHYSYC00L“ SERIES 0N ALTANOVA PRESS, DIRECT CUT PLEXI – WYSZŁY 3 CZĘŚCI.
WIELE P0JEDYNCZYCH UTW0RÓW ROZSIANYCH W SIECI, VIDE0S, REMIKSÓW, JEDEN Z UTWORÓW ZAMIESZCZ0NY NA THE WIRE TAPPER #31.
R0BIĄ TAKŻE INSTALACJE DŹWIĘK0WE = THEY ALS0 D0 S0UND INSTALLATI0NS.
+ M0RE.
W ZASADZIE T0 INF0 NIE MA SENSU, B0 NIE 0 INFA W ŻYCIU CH0DZI. ŻYCIE JEST 0 WIELE SZYBSZE, NIŻ NAJSZYBSZE INF0.

Bilety 20 zł przedsprzedaż / 25 zł w dniu koncertu

http://www.facebook.com/RssBoys

http://rss-b0ys.tumblr.com
https://www.youtube.com/channel/UCuViHXzbcYnmLuzAr-8qSWw
_______
WYBRANE STARSZE VIDE0S:
YYXXTTRRYYM http://youtu.be/sKaKWmYzcWk
0MG https://www.youtube.com/watch?v=AHk9qbTq9mo
M00R00M00B00 HDS 0FF https://www.youtube.com/watch?v=1V2UZU19ZpI
F0G https://www.youtube.com/watch?v=EznjP4NF_lw
H00S https://www.youtube.com/watch?v=t4Gek716YRk
+ B0ILER R00M SET (STARY, WWIIEELLEE SIĘ 0D TAMTEG0 M0MENTU ZMIENIŁ0) http://youtu.be/Bia_pRrKoW4?t=6m21s
LIVE REC0RDING FR0M CTM/BERLIN BY NTS RADI0: http://www.mixcloud.com/NTSRadio/rss-b0ys-live-from-ctm-31st-january-2015/
ALB0 Z UNSOUNDU https://soundcloud.com/rss-b0ys/uns0und-surprise-2o15-s00rpryyys-lv
EXAMPLE 0F FESTIVAL SH0W FR0M P0H0DA FEST IN SL0VAKIA: https://soundcloud.com/rss-b0ys/p0h0da-sh0w-11o72o15
F0R THE 0THER LIVE FRAGMENTS L00K 0N S0UNDCL0UD.
WYWIAD DLA SHAPE PLATF0RM: https://www.facebook.com/shapeplatform/posts/819802288090955:0
M0RE RECENT IN THE ATTIC MAGAZINE: http://the-attic.net/features/1612/behind-the-masks-_-rss-b0ys.html
FREE SAMPLER C0MPILATI000N DL: bit.ly/1OuDrdV

CZARNY LATAWIEC (PL)

Aktywny na polach sztuki dźwięku i krytyki muzycznej, kurator Canti Illuminati Festival i Sceny Dźwiękowej Przeglądu Sztuki Survival. Jako Czarny Latawiec dj i producent dźwiękowy (MIk.Musik.!, B.D.T.A.) daje wyraz zadumy nad ponadczasowością rytmu Czarnego Lądu i mocą nierównomiernie temperowanych strojeń.

Komentarze

Powered by Facebook Comments