Pat Thomas/Adam Pultz Melbye/Peter Ole Jørgensen ( Koncert Towarzyszący Krakowskiej Jesieni Jazzowej)

30 września 2014 20:00

Pat Thomas (klawisze/elektronika)

Jest w centrum brytyjskiej improwizacji od lat 80-tych i jest w równym stopniu twórczy odtwarzając kasety magnetofonowe, grając na syntezatorach czy na fortepianie. Jego niepowtarzalne podejście do produkcji dźwięku zaowocowało współpracą z licznymi artystami, jak Derek Bailey, Mats Gustafsson, Tony Oxley i Thurston Moore.

Adam Pultz Melbye (kontrabas)

Jest kluczowym członkiem duńskiego kolektywu muzycznego Barefoot Records, koncertował i nagrywał z Peterem Brötzmannem, Paulem Lovensem, Fredem Lonberg-Holmem, Johannesem Bauerem i Geraldem Cleaverem. Jego wyjątkowe i mocno fizyczne obchodzenie się z kontrabasem i możliwości dźwiękowe jego instrumentu są udokumentowane w licznych nagraniach, zwłaszcza na solowym albumie Gullet.

www.adampultz.com

Peter Ole Jørgensen (perkusja)

Definiuje duńską improwizowaną grę na perkusji od ponad 30 lat, wydając serię wysokiej jakości muzyki we własnej legendarnej wytwórni 9th World Music. Współpracował m. in. z Evanem Parkerem, Johnem Tchicai, Matsem Gustafssonem, Brötzmannem i wieloma innymi.

Adam i Peter Ole byli filarami kilku zespołów w ciągu ostatnich paru lat, a współpraca Pata i Petera Ole sięga wiele lat wstecz. To naturalne, że tych trzech improwizatorów, z różnymi zapleczami i brzmieniami, powinno się spotkać, aby przedefiniować trio fortepianowe.

—————————————————————————————————-
The 9th Krakow Jazz Autumn

Pat Thomas (Piano/electronics) has been at the core of British improvisation since the 80′s and is equally inventive playing cassette tapes, synthesizers or piano. His idiosyncratic approach to sound production has led to numerous collaborations with artists such as Derek Bailey, Mats Gustafsson, Tony Oxley and Thurston Moore.

Adam Pultz Melbye (Double bass) is a key member of the Danish music collective Barefoot Records and has toured and recorded with Peter Brötzmann, Paul Lovens, Fred Lonberg-Holm, Johannes Bauer and Gerald Cleaver. His unique and highly physical treatment of the double bass and its sound possibilities are documented on numerous records, notably the solo release Gullet.

www.adampultz.com

Peter Ole Jørgensen (Drums) has defined Danish improvised drumming for more than 30 years, releasing a stream of high-quality music on his own legendary label 9th World Music.

Collaborations include Evan Parker, John Tchicai, Mats Gustafsson, Brötzmann and many others.

Adam and Peter Ole has been the backbone of several bands the last couple of years and Pat and Peter Ole’s collaboration goes back a long time. It’s only natural that these three improvisers should get together to redefine the piano trio with their individual backgrounds and voices.

Komentarze

Powered by Facebook Comments