Miejsce:
Cena biletu:
Inne zespoły:
Link do wydarzenia na facebook'u: http://facebook.com/847600315398123

Grzegorz Turnau „L – LIVE” – koncert urodziNOWY
„L – LIVE” to Grzegorz Turnau z zespołem w jubiLeuszowym muzycznym spektakLu.
„L” to aLbum, na którym znajduje się kiLkadziesiąt nigdy dotychczas niewydanych nagrań audio i video.
„L – LIVE” to koncertowa retrospekcja, będąca wyborem najbardziej, mniej i najmniej znanych utworów, z tymi wcaLe nieznanymi – w tLe.
L – jak labirynt. L – jak lamus. L – jak 50.
PoLecamy!
Bilety w cenie: 150 zł, 125 zł, 95 zł
Do nabycia: ebilet.pl, eventim.pl, biletin.pl, ticketpro.pl, bilety24.pl, biletyna.pl oraz w punktach InfoKraków