FRESH START w/ Soundq, Re_silence, adamsky.2

1 marca 2018 22:00

| For English press „see more” ↓ |

Granie. Wszystko zazwyczaj zaczyna się na kwadracie, gdzie podłapany w klubie bakcyl przemienia się z zajawki w działanie, potem jest ta odwaga by zagrać na Open Decks. Emocje są duże, ale skill jest większy i zauważony. Kolejnym krokiem na linii klubowego sukcesu jest właśnie Fresh Start.

Na te czwartkowe noce zapraszamy najciekawsze nowe nazwiska na scenie klubowej. Chcemy by w Krakowie działo się jak najwięcej, a wiemy jak trudno jest odważyć się by wyjść ze swoją muzyką poza metry kwadratowe swojego domu. Fresh Start to takie miękkie lądowanie, ale i wybuchowy początek.

W ręce młodzieniaszków oddajemy co najlepszego kryjemy w sobie, sprzęt i nagłośnienie Void Acoustics. Dzięki niemu publiczność freshstartowców usłyszy wszystko dokładnie. Może być to zbawienne, ale pamiętajcie, że każdy medal ma dwie strony. Wiemy o tym, dlatego do kręgu Fresh Startu zapraszamy tylko tych, którzy przeszli odpowiednia drogę, z odpowiednimi wynikami.

Tym razem za deckami staną:
SOUNDQ

Re_silence (Resonanz)

adamsky.2

Bądźcie na głównym dancefloorze z nami. I z nimi.

TAX: 0 zł

Zapraszamy!

ENG:

Djing. Everything usually starts at home, where the feelin brought from clubs is transformed into action. Then there is the courage to play on Open Decks. The emotions are big, but the skill is bigger and noticeable. The next step on this success line is Fresh Start.

On these Thursday nights we invite you to hear some of the most interesting new names on the club scene. We want Cracow to boil with new energy as much as possible, and we know how difficult it is to dare to go out with your music outside the square meters of your home. Fresh Start is such a soft landing, but also an explosive start.

In the hands of youngsters we give away the best we have in ourselves, equipment and sound system Void Acoustics. Thanks to it the audience of fresh starters will hear everything thoroughly. It may be salutary, but remember that every medal has two sides. We know that, so to the Fresh Start circle we only invite those who have gone the right way, with the right results.

For the fourth edition of Fresh Start we invited:
SOUNDQ

Re_silence (Resonanz)

adamsky.2

TAX: Free entry!!

Be there with us. And them!

See ya!

Komentarze

Powered by Facebook Comments