Miejsce:
Cena biletu:
Inne zespoły:
Link do wydarzenia na facebook'u: http://facebook.com/157861988316222

Fate Mystified wraca ze zdwojoną siłą, rozpoczynając całkiem nowy etap. Na koncercie promowany będzie pierwszy album zespołu ale już w nowym składzie Fate: Jakub Modrzecki (gitara), Jakub Rosiak (bas), Paweł Szalik (perkusja), Marcin Potoniec (gitara). Nie zabraknie jednak także nowych kompozycji. Zapraszamy!

Razem z Fate Mystified na scenie zagra Krakowski Slave Away!

Fate Mystified returns with double strength, starting a whole new stage. At the concert the band will promote theirs first album, first time in the new line up: Jakub Modrzecki (guitar), Jakub Rosiak (bass), Paweł Szalik (drums), Marcin Potoniec (guitar). You are all welcome!

On stage also You can see Slave Away!