Dzieciuki + Hańba

1 marca 2014 19:00
10 PLN

Dzieciuki i Hańba to formacje folkowo-punkowe, tworzące fikcję muzyczną działającą
jak swoisty wehikuł czasu. Dzieciuki przenoszą nas w czasy białoruskich powstańców
i buntowników z różnych epok, a polska Hańba – w dwudziestolecie międzywojenne.
Oryginalności zespołom dodaje instrumentarium, w którym znalazło się miejsce na dudy,
banjo czy grzebień.

Nazwa zespołu D Z I E C I U K I nie jest przypadkowa – tak zwracał się do swoich powstańców
dowódca powstania styczniowego na terenach białoruskich, Kastuś Kalinowski.
Białoruscy „weseli punkowcy na czołgach” proponują alternatywę dla jednostronnego,
sowieckiego spojrzenia na historię Białorusi, a większość tekstów jest poświęcona bohaterom
powstań z różnych epok, kalinowcom, bałachowcom i partyzantce z czasów II wojny
światowej. Zespół powstał w 2012 roku w Grodnie. 10 lutego 2014 r. wydał swój debiutancki
album Haradzienski Harmidar, na którym znalazły się autorskie teksty Dzianisa Žyhaŭca
nawiązujące do różnych tematów historycznych. W 2013 roku Dzieciuki zagrały ponad
dwadzieścia koncertów w Polsce, m.in na festiwalach Basowiszcza, Cieszanów Rock Festiwal
czy Seven w Węgorzewie.

Proszę sobie wyobrazić, że punk rock nie powstaje na wyspach brytyjskich w latach
siedemdziesiątych, lecz w międzywojennej Polsce, jako wyraz buntu przeciw autorytarnym
rządom sanacji. Oto, czym jest H A N B A! Grupę tworzy czterech muzyków z niemałym stażem.
Wspólnie postanowili założyć zespół będący fikcją muzyczną, swoistym wehikułem czasu,
przenoszącym słuchaczy do międzywojennej Polski. Uzbrojeni w instrumentarium kapeli
podwórkowej grają energiczny, prosty punk inspirowany z jednej strony polskim folklorem,
z drugiej współczesnymi dokonaniami.

Komentarze

Powered by Facebook Comments