Meek, oh why? – Wrzos Nocą @Kinoteatr Wrzos, 06.08.2016