Inwizycja, Burek! Dobry Pies, Dziady Borowe @ Piękny Pies, 01.04.2016