Chill-e-motion + Wojtek Mazolewski Quintet @ Żaczek